Pomiary elektryczne

Okresowe przeglądy i pomiary elektryczne

Dokonujemy profesjonalnych pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji przewodów, skuteczności zerowania, a także wykonujemy badania wyłączników różnicowo-prądowych i natężenia oświetlenia. Pomiary elektryczne pozwalają ocenić aktualny stan techniczny instalacji i możliwość eksploatacji urządzeń elektrycznych. Oferujemy również fachowe doradztwo techniczne.

Pomiary elektryczne

Usuwamy awarie w instalacjach elektrycznych

Szybko i sprawnie usuwamy wszelkiego rodzaju awarie w instalacjach elektrycznych w pomieszczeniach w przyłączach. Wykonujemy między innymi napraw wyłączników, nieczynnych lub wyrwanych gniazd, uziemienia, zerowania, wymiany transformatorów. Wnikliwe pomiary elektryczne pozwalają nam na szybkie i skuteczne wykrycie problemów w instalacji.