Nasi pracownicy posiadają uprawnienia elektryczne oraz uprawnienia do prac na wysokości.