oswietlenie

Linie zasilające place budowy, wewnętrzne linie zasilające, oświetlenie placów i ogrodów

Zakładamy linie zasilające place budowy, wewnętrzne linie zasilające, a także linie oświetleniowe placów i ogrodów.

Montaż poprzedzamy niezbędnymi pracami ziemnymi i budowlanymi – wykonujemy wykopy pod kable zasilające, oświetleniowe i logiczne, montujemy rozdzielnie budowlane, zewnętrzne rozdzielnie zasilające i ustroje pod słupy oświetleniowe.