Pomiary elektryczne

Okresowe przeglądy i pomiary elektryczne

Firma ELE-KO z Poznania dokonuje profesjonalnych pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji przewodów, skuteczności zerowania, a także wykonuje badania wyłączników różnicowo-prądowych i natężenia oświetlenia. Pomiary elektryczne pozwalają ocenić aktualny stan techniczny instalacji i możliwość eksploatacji urządzeń elektrycznych. Oferujemy również fachowe doradztwo techniczne. Z nami zadbasz o bezpieczeństwo, efektywność oraz sprawność swoich instalacji elektrycznych.

Pomiary elektryczne

Usuwamy awarie w instalacjach elektrycznych

Dzięki pomiarom elektrycznym można również wykryć wszelkiego rodzaju usterki, niekorzystnie wpływające na działanie instalacji lub nawet zagrażające bezpieczeństwu użytkowników. Szybko i sprawnie usuwamy wszelkiego rodzaju awarie w instalacjach elektrycznych w pomieszczeniach w przyłączach. Wykonujemy między innymi napraw wyłączników, nieczynnych lub wyrwanych gniazd, uziemienia, zerowania, wymiany transformatorów. Wnikliwe pomiary elektryczne pozwalają nam na szybkie i skuteczne wykrycie problemów w instalacji.

Warto zaufać naszym specjalistom. Okresowe przeglądy i pomiary elektryczne pozwalają uniknąć wielu poważnych usterek. Jeśli już jednak zdarzy się Wam jakaś awaria, to zawsze możecie na nas liczyć. Polecamy się serdecznie każdemu z Was.